Fakta om utbyggingen av Glåma i Tolga kommune
fiske 
Faguttalelse fra fiskekonsulent Ole Nashaug vedrørende Glåma og fiske
Ole Nashaug (*.pdf)
Utredning
Utredning av konsekvenser for bunndyr og fisk
Nina Rapport 828 (*.pdf)
Info
Konsekvenser for fisk og bunndyr (*.ppt - PowerPoint)
Info
Konsekvenser for fisketurismen (*.pdf)
Info
Informasjonsbrosjyre om utbyggingen (*.pdf)
utredning
Utredningsprogram fra Eidsiva
webcam
Vannføring Glåma i Tolga, daglig måling og webkamera
fremdrift
Framdriftsplan
12m3
Bilder ved 12 m³ vannføring
 
ws
<< tilbake til forrige side