For Tolga er Glåma en del av helheten – en naturperle - det er mer å tjene på dette på sikt, enn hva en kraftutbygging vil gi