Thrond Haugen NMBU-INA, Professor i fiskebiologi
(Publisert 14.02.2016)
Betenkning i forhold til søknad om konsesjon for Tolga kraftverk: klikk her

Konsesjonsøknad Tolga Kraftverk.
(Publisert 14.02.2016)
Supplerende opplysninger vedrørende fisk og fiske, fra Samarbeidsrådet for Øvre Glåma og Glåmas Venner: klikk her

Kvennan Flyfishing.
(Publisert 14.02.2016)
R
apport fra Kvennan Flyfishing 2015: klikk her

Kan ikke ofre Eidsfossen.
Glåmas venner reagerer på at kommunestyret i Tolga kun etter et benkeforslag fra Ap forkastet tidligere vedtak i kraftutbyggingssaken.
Sak fra Østlendingens hjemmeside 10.09.2014: klikk her

Faksimile fra saken på www.ostlendingen.no 

f0f0
f0

Knapt flertall for full utbygging i kommunestyret.
Arbeiderpartiets Morten Nyhus fikk flertall for sitt forslag om å åpne for det mest omfangsrike utbyggingsalternativet for Tolga Kraftverk.
Sak fra Arbeidets Retts hjemmeside 28.08.2015: klikk her
f0
f0
f0

Lønnsomhet.
Det diskuteres også lønnsomhet ved utbygginga, det kan leses om i forskjellige media. Det blir ikke lagt ut linker her til dette stoffet, da mye av det har abonnementsperrer på innhold i artiklene.
(09.07.2015)f0
f0
f0

Naturvernforbundet mot utbygging.
Naturvernforbundet har kommet med en høringsutaltalelse i forbindelse med søknad om konsesjon for Tolga Kraftverk. De ber om at konsesjonssøknaden avslås.
Sak fra Arbeidets Retts hjemmeside 08.07.2015: klikk her
f0
f0
f0

NVE anbefaler utbygging.
NVE anbefaler at Opplandskraft DA får tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge Tolga kraftverk etter alternativ 3B som innebærer inntak ved Hummelvoll og utløp oppstrøms Eidsfossen.
Sak fra Arbeidets Retts hjemmeside 02.07.2015: klikk her
f0
f0
f0

Krangler om konsekvensen for fisken.
Fisk er det store stridstemaet i diskusjonen om kraftutbygging i Tolga. Om det påvirker NVEs avgjørelse får vi vite i vinter.
Sak fra Østlendingens hjemmeside 05.06.2014: klikk her
f0
f0
f0
Mange tør ikke flagge motstand.
Glåmas venner i Arbeidets Rett 08.05.2014: klikk her
f0
f0
f0
Kritiske til Opplandskraft.
Sak fra Østlendingens hjemmeside 26.03.2014: klikk her
f0
f0
f0

Økonomiske bidrag.
Som nevnt tidligere er Glåmas Venner en frivillig organisasjon som arbeider for å bevare Glåma gjennom Tolga mot kraftutbygging. Foreningen har med basis i frivillighet små kostnader knyttet til dette arbeidet, men helt fri er man derimot ikke. Bla. koster det noe å holde en hjemmeside åpen, samt å søke faglig bistand. Alle bidrag til bevaringsarbeidet vil være med på å sikre kvalitet, og at vi når felles mål. Benytt derfor gjerne foreningens konto til økonomiske bidrag.
Foreningens bankkontonr. er: 1885.15.78125
f0
f0
f0

Status pr. 26.02.14, og veien videre fremover
Etter en noe mer stille periode etter at høringsfristen gikk ut i august 2013, er utbyggingssaken på vei inn i en ny fase.
Glåmas venner merker seg som positivt i saken at både Fylkesmannen i Hedmark og Direktoratet for naturforvaltning var negative til utbygging i sine høringsuttalelser. Fra Fylkesmannshold kom det sågar innsigelse til utbyggingen.
Nå nylig ble utbyggers/Opplandskraft DA sin kommentar til de i alt 40 høringsuttalelsene fremlagt: klikk her.
Den neste milepel i saken vil være at NVE vil utføre en befaring i utbyggingsområdet i mai eller juni 2014. Etter dette vil de starte arbeidet med å skrive sin innstilling til OED (olje- og energidepartementet). Siste opplysning på dette er at NVE planlegger å ha sin innstilling klar i løpet av 2014.
Styret i Glåmas venner vill i denne forbindelse arbeide aktivt for at argumenter og dokumentasjon fremlagt i foreningens høringsuttalelse blir gjentatt. Likeså at de i størst mulig grad blir vurdert og hensyntatt i NVE`s innstilling.
I denne forbindelse ønsker styret tilbakemelding og forslag på hvordan dette best kan skje, samt om noen har noe som kan bidra i denne sammenheng.
Foreningens standpunkt er fortsatt at en utbygging har langt flere og større negative konsekvenser samlet sett enn det som kan betraktes som positivt. 0-alternativet er ut fra dette det eneste riktige.
f0
f0
f0

Tolga 25 okt 2013
f0
Glåma 25 oktober 2013. Foto: Geir Viksmo-Slettan
f0
f0
f0
Miljødirektoratet sier nei til kraftutbygging i Glomma.
Miljødirektoratet mener det ikke er faglig forsvarlig å realisere den planlagte kraftutbyggingen av Glomma i Tolga.
Les artikkel i Østlendingen 04.12.2013: klikk her
Les artikkel i Arbeidets Rett 04.12.2013: klikk her
f0
ws