Invitasjon til åpent folkemøte
Glåmas venner
ws
Ev. kraftutbygging av Glåma gjennom Tolga er den største saken i Tolga kommune på flere tiår.
Uavhengig av utfall, vil denne saken ha en klar konsekvens både for innbyggere i Tolga og andre.
ws
I og med at alle viktige beslutninger vedr. utbygging vil bli tatt i kommende kommunestyreperiode, inviterer foreningen Glåmas venner til et åpent folkemøte der representanter fra de forskjellige listepartiene til høstens kommunevalg i Tolga vil være til stede.
Møtet legger opp til at de politiske representantene kan utspørres i saken, og at synspunkter til ev. utbygging kan fremmes.
Sted: Kantina på kommunehuset i Tolga (inngang på nedsiden - mot banken)
Dato: torsdag 08.09.2011
Tidspunkt: kl. 19.30
ws
 
<< tilbake til forrige side