Opplandskraft arrangerer
åpent møte onsdag 7. desember kl. 19.30 på Malmplassen Gjestegård
ws

- Orientering om kraftverksplanene i Tolga.
- På møtet vil Opplandskraft gjøre rede for de vesentligste endringer i planene fra meldingen ble lagt ut til høring,
  samt orientere om noen av konsekvensene med tiltaket.
- Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil orientere om konsekvensene for fisk og fiske/fisketurisme.
ws
Møt opp, dette er viktig!
Sted: Malmplassen Gjestegård, Tolga
Dato: onsdag 07.12.2011
Tidspunkt: kl. 19.30
ws
 
<< tilbake til forrige side