Økonomi
ws
Økonomiske bidrag.
ws
Da foreningen Glåmas Venner i det siste har hatt noe utgifter i forbindelse med utarbeiding av egen fiske-fagrapport, trenger vår konto påfyll. Vi ville derfor sette stor pris på ev. nye bidrag.
Foreningen og det arbeid foreningen driver, utføres i det store og hele som dugnad og idealisme. Noen utlegg har vi imidlertid til porto, innhenting av egne faguttalelser, møteaktivitet osv.
Foreningens bankkontornr. er: 1885.15.78125
ws
Styret
08.05.130.
ws

Glåmas Venner
er en forening som driftes til selvkost og pr. i dag ikke er tilsluttet noen andre organisasjoner. Foreningen har en enkel organisasjon, og heller ingen medlemskontigent. Foreningen har likevel funnet det nyttig å opprette egen bankkonto.
ws
Kontonr. er 1885.15.78125
ws
Adresse som ev. brukes i tillegg til kontonr. i denne sammenheng er:
ws
Glåmas Venner
v/Sigrunn T Aasen
Vingelsåsen
2542 Vingelen.
ws
Til tross for en enkel organisasjon, samt drift etter dugnads og selvkostprinsippet vil det påløpe noen kostnader til drifting av egen internettside, offentlige møter, porto, kopiering osv.
Dersom noen ønsker å yte økonomisk bidrag til foreningen for å dekke kostnader som nevnt over, så er vi svært takknemmelige for dette. Intet bidrag for stort – intet for lite i denne sammenheng.

Styret
 
<< tilbake til forrige side