Styremøte i "Glåmas venner" onsdag 01.02.2012
ws
Skriv ut denne siden
ws

Tilstede: Jakob Trøan, Ingunn Kleven, Sigrun T. Aasen, Per Urseth
 
Strategi og påvirkning var hovedtema for møtet. Likeledes kartlegging av aktuelle alliansepartner.
 
Videre er styret klar på at det er viktig å holde «trykket oppe», og synliggjøre foreningens standpunkt både på face-book, på hjemmesiden og i media.
 
Det neste som vil skje på utbyggers side er at en foreløpig konsesjonssøknad vil bli sendt NVE i løpet av februar eller mars. Dette er noe senere enn opprinnelig planlagt (15. januar).
Noe som sannsynligvis også vil forskyve tidspunktet for innsending av virkelig konsesjonssøknad til NVE som var fastsatt til mai 2012.
 
Styret vil oppfordre alle motstandere i tiden fremover om å ta kontakt med ordfører, eller «sin» lokale politiske representant og tilkjennegi motstand til utbygging. Null – alternativet må ikke glemmes i prosessen.
 
<< tilbake til forrige side